תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Space Quest III: The Pirates of Pestulon sci:sq3 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.