Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού ScummVM ID Επίπεδο Υποστήριξης
Space Quest III: The Pirates of Pestulon sci:sq3 Άριστη

Support Level

Το παιχνίδι δεν έχει γνωστά προβλήματα.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.