Συμβατότητα στη 0.7.0
Συμβατότητα στη 0.7.0

Η σελίδα αυτή καταγράφει την πρόοδο του ScummVM σχετικά με τη συμβατότητα του κάθε παιχνιδιού. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι αυτή η λίστα αναφέρεται στις Αγγλικές εκδόσεις των παιχνιδιών. Προσπαθούμε να δοκιμάζουμε πολλές εκδόσεις των παιχνιδιών, ωστόσο ενδέχεται ενίοτε να υπάρξουν προβλήματα με άλλες γλώσσες.

Κάντε κλικ στο όνομα του παιχνιδιού για να δείτε τις πλήρεις σημειώσεις για το παιχνίδι.

Επίσης, αυτή είναι η συμβατότητας της 0.7.0 σταθερής κυκλοφορίας, όχι της τρέχουσας έκδοσης από τον πηγαίο κώδικα ή τις ημερήσιες εκδόσεις. Η κατάσταση εκείνων βρίσκεται στον πίνακα Συμβατότητας Αναπτυσσόμενης Έκδοσης .

Μπορείτε επίσης να δείτε τον πίνακα Συμβατότητας για αυτές τις κυκλοφορίες: 2.1.1 2.1.0 2.0.0 1.9.0 1.8.1 1.8.0 1.7.0 1.6.0 1.5.0 1.4.1 1.4.0 1.3.1 1.3.0 1.2.1 1.2.0 1.1.0 1.0.0 1.0.0rc1 0.13.1 0.13.0 0.12.0 0.11.1 0.11.0 0.10.0 0.9.1 0.9.0 0.8.2 0.8.1 0.8.0 0.7.1 0.6.1 0.6.0 0.5.0 0.4.1 0.4.0 0.3.0 0.2.0 0.1.0

Τελευταία Ενημέρωση: November 19, 2019

Υπόμνημα Χρωμάτων
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από LucasArts
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Maniac Mansion (original) maniac --- 90%
Maniac Mansion (enhanced) maniac --- 95%
Zak McKracken and the Alien Mindbenders (original) zak --- 85%
Zak McKracken and the Alien Mindbenders (enhanced) zak --- 90%
Zak McKracken and the Alien Mindbenders (256 - FM-TOWNS) zaktowns --- 90%
Indiana Jones and the Last Crusade indy3ega --- 90%
Indiana Jones and the Last Crusade (256) indy3 --- 90%
Indiana Jones and the Last Crusade (256 - FM-TOWNS) indy3towns --- 90%
Loom loom --- 95%
Loom (FM-TOWNS) loomtowns --- 75%
The Secret of Monkey Island (EGA) monkeyega --- 95%
Passport to Adventure (Indy3, Monkey and Loom demos) pass --- 95%
Loom (256 color CD version) loomcd --- 95%
The Secret of Monkey Island (VGA Floppy) monkeyvga --- 95%
The Secret of Monkey Island (VGA CD) monkey --- 95%
The Secret of Monkey Island (Alternative VGA CD) monkey1 --- 95%
The Secret of Monkey Island (Sega CD) game --- 85%
Monkey Island 2: LeChuck's revenge monkey2 --- 95%
Monkey Island 2: LeChuck's revenge (DOS Demo) mi2demo --- 10%
Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis atlantis --- 95%
Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis (FM-TOWNS) indy4 --- 95%
Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis (Demo) playfate --- 95%
Day Of The Tentacle tentacle --- 95%
Day Of The Tentacle (Demo) dottdemo --- 95%
Sam & Max samnmax --- 95%
Sam & Max (Demo) samdemo --- 95%
Full Thottle ft --- 85%
The Dig dig --- 90%
Curse of Monkey Island comi --- 85%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Adventuresoft
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Simon The Sorcerer 1 Talkie simon1talkie --- 93%
Simon The Sorcerer 1 Talkie (Amiga CD32) simon1cd32 --- 8%
Simon The Sorcerer 1 Talkie (Acorn) simon1acorn --- 93%
Simon The Sorcerer 1 (DOS) simon1dos --- 93%
Simon The Sorcerer 1 (Amiga) simon1amiga --- 5%
Simon The Sorcerer 1 (Demo) simon1demo --- 93%
Simon The Sorcerer 2 Talkie simon2talkie --- 95%
Simon The Sorcerer 2 (DOS) simon2dos --- 95%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Revolution Software
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Beneath a Steel Sky sky --- 98%
Broken Sword I sword1 --- 98%
Broken Sword II sword2 --- 98%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Other
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Flight of the Amazon Queen queen --- 98%
Πίνακας Συμβατότητας Παιχνιδιών από Humongous Entertainment
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Αρχεία Δεδομένων Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Backyard Baseball 2001 (Demo) bb2demo --- 5%
Backyard Football 2002 (Demo) footdemo --- 5%
Big Thinkers First Grade (Demo) 1grademo --- 10%
Big Thinkers Kindergarten (Demo) kinddemo --- 50%
Big Thinkers Kindergarten thinkerk --- 10%
Blue's ABC Time (Demo) BluesABCTimeDemo --- 90%
Fatty Bear's Birthday Surprise (Demo) fbdemo --- 95%
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear --- 93%
Fatty Bear's Fun Pack fbpack --- 95%
Freddi Fish 1: The Case of the Missing Kelp Seeds (Demo) freddemo --- 90%
Freddi Fish 1: The Case of the Missing Kelp Seeds freddi --- 80%
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse (Demo) ff2-demo --- 70%
Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolhouse freddi2 --- 70%
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell (Demo) f3-mdemo --- 70%
Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell freddi3 --- 70%
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch (Demo) f4-demo --- 10%
Freddi Fish 4: The Case of the Hogfish Rustlers of Briny Gulch freddi4 --- 10%
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cave (Demo) ff5demo --- 10%
Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cave freddicove --- 10%
Freddi Fish and Luther's Maze Madness maze --- 50%
Freddi Fish and Luther's Water Worries water --- 50%
Let's Explore the Airport with Buzzy (Demo) airdemo --- 50%
Let's Explore the Airport with Buzzy airport --- 50%
Let's Explore the Farm with Buzzy (Demo) farmdemo --- 50%
Let's Explore the Farm with Buzzy farm --- 50%
Let's Explore the Jungle with Buzzy jungle --- 50%
Pajama Sam 1: No Need to Hide When It's Dark Outside (Demo) pjs-demo --- 90%
Pajama Sam 1: No Need to Hide When It's Dark Outside pajama --- 80%
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren't so Frightening (Demo) pj2demo --- 90%
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren't so Frightening pajama2 --- 70%
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head to Your Feet (Demo) pj3-demo --- 70%
Pajama Sam 3: You Are What You Eat From Your Head to Your Feet pajama3 --- 20%
Pajama Sam's Lost & Found (Demo) smaller --- 5%
Pajama Sam's Lost & Found lost --- 5%
Pajama Sam's Sock Works socks --- 50%
Putt-Putt Enters the Race (Demo) racedemo --- 10%
Putt-Putt Enters the Race puttrace --- 10%
Putt-Putt Goes to the Moon (Demo) moondemo --- 95%
Putt-Putt Goes to the Moon puttmoon --- 95%
Putt-Putt Joins the Circus (Demo) circdemo --- 10%
Putt-Putt Joins the Circus puttcircus --- 10%
Putt-Putt Joins the Parade (Demo) puttdemo --- 95%
Putt-Putt Joins the Parade puttputt --- 95%
Putt-Putt Saves the Zoo (Demo) zoodemo --- 70%
Putt-Putt Saves the Zoo puttzoo --- 70%
Putt-Putt Travels Through Time (Demo) timedemo --- 70%
Putt-Putt Travels Through Time putttime --- 70%
Putt-Putt and Pep's Balloon-O-Rama balloon --- 50%
Putt-Putt and Pep's Dog on a Stick dog --- 50%
Putt-Putt's Fun Pack funpack --- 95%
SPY Fox 1: Dry Cereal (Demo) foxdemo --- 10%
SPY Fox 1: Dry Cereal (Alternative Demo) spydemo --- 10%
SPY Fox 1: Dry Cereal spyfox --- 10%
SPY Fox 2: Some Assembly Required (Demo) sf2-demo --- 10%
SPY Fox 2: Some Assembly Required spyfox2 --- 10%
SPY Fox 3: Operation Ozone (Demo) sf3-demo --- 10%
SPY Fox 3: Operation Ozone spyozon --- 10%
SPY Fox in Cheese Chase chase --- 10%
SPY Fox in Hold the Mustard mustard --- 10%