תאימות DEV
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
King's Quest II: Romancing the Throne agi:kq2 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Apple IIgs
  • Tandy Color Computer 3
  • DOS
  • Macintosh

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.