Compatibilitat de 0.7.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Let's Explore the Jungle jungle Amb errors

Support Level

El joc funciona, però pot fallar o tenir errors gràfics o d'àudio importants. És possible que no es pugui jugar completament.

Supported Platforms

  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • Settings aren't saved
  • Various bugs & issues

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.