Compatibilitat de 1.6.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! kq5 Excel·lent

Support Level

El joc no té problemes coneguts.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh
  • PC-98
  • Windows

Additional Notes

  • Music in the Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links