Compatibilitat de 2.1.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
The Labyrinth of Time lab Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • DOS
  • Windows

Unsupported Platforms

  • Amiga

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.