Compatibilitat de 2.1.0
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
The Lost Files of Sherlock Holmes: The Case of the Serrated Scalpel scalpel Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • DOS

Unsupported Platforms

  • 3DO

Links