Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name Game Short Name Support Level
Myst: Masterpiece Edition mystme Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Windows

Additional Notes

  • The hint system is not available

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.