Συμβατότητα στη 0.10.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Flight of the Amazon Queen queen 98%
No known issues, game is completable.
- Some versions may require the queen.tbl resource file to be placed in the game directory. This is not required for the freeware releases.
- Amiga and DOS versions supported by this target.