Συμβατότητα στη 0.9.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
Indiana Jones and the Last Crusade indy3 90%
Game is completable
- Amiga, Atari ST, FM-TOWNS, Macintosh and PC versions supported by this target
- Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM