Συμβατότητα στη 1.0.0rc1
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού % Ολοκληρώθηκε
The Legend of Kyrandia: Book Three: Malcolm's Revenge kyra3 80%
Game is completable
- Requires the kyra.dat resource file to be placed in the game directory
- DOS and Macintosh versions are supported