Συμβατότητα στη 1.9.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Discworld dw Άριστη
Game is completable
- DOS, Macintosh and PSX versions are supported by this target
- PSX version is missing music support