Συμβατότητα στη 2.0.0
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Hoyle's Book of Games 3 (EGA and VGA) hoyle3 Άριστη
Game is completable
- DOS and Amiga versions are supported by this target
- Music in the Amiga version may have glitches