Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Castle of Dr. Brain (EGA and VGA) castlebrain Άριστη
Game is completable
- DOS, Macintosh and Amiga versions are supported by this target
- Music in Macintosh and Amiga versions may have glitches
- No support for Macintosh hi-res fonts