Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
The Legend of Kyrandia kyra1 Καλή
Game is completable
- Amiga, DOS, FM-TOWNS, Macintosh and PC-9821 versions are supported
- No music or sound effects in the Macintosh floppy versions
- Macintosh CD is using included DOS music and sound effects for now