Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Return to Zork rtz Καλή
Game is completable.
- DOS floppy and CD versions are supported by this target
- The 3DO, Macintosh, PC-FX, PlayStation and SEGA Saturn versions are not supported
- Only soundblaster music is played. MIDI music playing/MT32 instrument mapping needs more work