Συμβατότητα στη DEV
Λεπτομέρειες συμβατότητας παιχνιδιών
Κατάσταση Συμβατότητας Παιχνιδιών
Πλήρης τίτλος παιχνιδιού Σύντομος Τίτλος Παιχνιδιού Επίπεδο Υποστήριξης
Waxworks waxworks Καλή
Game is playable, but requires further play testing.
- Amiga and DOS versions are supported by this target
- Amiga version has not been confirmed as completable.
- PC version doesn't load or save items states correctly, leading to various bugs