{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Gobliins 2: The Prince Buffoon gob2 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes

  • A few wrong instruments during music playback

Links