{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Legend of Kyrandia kyra1 טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh
  • PC-98

Additional Notes:

  • Requires the kyra.dat resource file to be placed in the game directory
  • No music or sound effects in the Macintosh floppy versions
  • MT-32 (MIDI) music and sfx are not supported
  • PC-98 version lacks support for sound effects
  • Occasional graphics glitches