{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Secret of Monkey Island monkey מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh
  • Sega CD

Additional Notes:

  • The Roland update from LucasArts is required for MIDI support in the EGA version
  • Dialogue choices in the SegaCD version can be selected with mousewheel or keyboard arrow keys
  • No music or sound effects in the Amiga version

Links: