{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble woodruff טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Windows

Additional Notes:

  • Issues with the mouse cursor visibility
  • Some object videos flicker the very first frame

Links: