{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Putt-Putt's Fun Pack funpack שבור

Support Level:

Game may not start or have severe issues rendering it unplayable.

Supported Platforms:

  • 3DO
  • DOS

Additional Notes:

  • Mini games seem to have various problems
  • Cheese King: Triggers an assertion
  • Checkers: The checkers have some graphical glitches (actorOps case 218)