{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Maniac Mansion maniac טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • Macintosh

Unsupported Platforms:

  • Apple II
  • Commodore 64
  • NES

Additional Notes:

  • Minor graphical glitches with actors in classic verison