תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
ScummVM :: יוצא מן הכלל