תאימות 0.7.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure indy3 טוב

Support Level

למשחק יש בעיות קלות שלא משפיעות של החוויה. ניתן לשחק בו עד הסוף.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh

Additional Notes

  • There is no support for the Macintosh interface
  • FM-TOWNS Kanji version requires the FM-TOWNS Font ROM
  • Indiana may be able to walk in odd places, in some rooms
  • Atari ST and Mac versions require pcjr or pcspk music driver

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.