{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Flight of the Amazon Queen queen מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS

Additional Notes:

  • Some versions may require the queen.tbl resource file to be placed in the game directory. This is not required for the freeware releases.