{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Harlan Ellison: I Have No Mouth, and I Must Scream ihnm טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Macintosh

Additional Notes:

  • No music in the Macintosh version

Links: