{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Dráscula: The Vampire Strikes Back drascula מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS

Additional Notes:

  • Requires the drascula.dat resource file to be placed in the game directory