{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
King's Quest IV: The Perils of Rosella kq4 טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Apple IIgs
  • Tandy Color Computer 3
  • DOS

Additional Notes:

  • Apple IIgs version has no sound