{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Leather Goddesses of Phobos! 2: Gas Pump Girls Meet the Pulsating Inconvenience from Planet X lgop2 טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS

Additional Notes:

  • Only soundblaster music is played. MIDI music playing/MT32 instrument mapping needs more work