{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The 7th Guest t7g מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS
  • iOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes:

  • The CD-i version doesn't use Groovie, so it will never be supported.