{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Discworld dw מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Macintosh
  • Playstation

Additional Notes:

  • PSX version is missing music support