{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Hugo's House of Horrors hugo1 טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • DOS
  • Windows

Additional Notes:

  • Playback is not supported
  • No support for one of the original fonts used during the intro of the DOS version

Links: