תאימות 1.6.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Legend of Kyrandia kyra1 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh
  • PC-98

Additional Notes

  • No music or sound effects in the Macintosh floppy versions
  • Macintosh CD is using included DOS music and sound effects for now

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.