{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Legend of Kyrandia kyra1 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh
  • PC-98

Additional Notes:

  • No music or sound effects in the Macintosh floppy versions
  • Macintosh CD is using included DOS music and sound effects for now

Links: