{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Secret of Monkey Island monkey מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • FM Towns
  • Macintosh
  • Sega CD

Additional Notes

  • The Roland update from LucasArts is required for MIDI support in the EGA version
  • Dialogue choices in the SegaCD version can be selected with mousewheel or keyboard arrow keys

Links