{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Sam & Max: Hit the Road samnmax מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • DOS

Links: