{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Simon the Sorcerer II: The Lion, the Wizard and the Wardrobe simon2 מעולה

Support Level:

Game has no known issues.

Supported Platforms:

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes:

  • Only the default language (English) in Amiga & Macintosh versions is supported
  • F10 key animation is different in Amiga & Macintosh versions

Links: