תאימות 1.6.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Beneath a Steel Sky sky מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • DOS

Unsupported Platforms

  • Amiga

Additional Notes

  • Floppy demos aren't supported
  • The following bugs are present in the original game and can't be fixed:
  • The voice files for some sentences are missing.
  • This is especially noticeable in the court
  • and Mrs. Piermont sequence.
  • The fonts for the LINC terminal are partially incorrect and the text sometimes passes the screen borders
  • Special characters for french and italian subtitles are incorrect sometimes

Links