{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Space Quest I: Roger Wilco in the Sarien Encounter sq1sci מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • DOS
  • Macintosh

Additional Notes

  • Music in Macintosh and Amiga versions may have glitches
  • No support for Macintosh hi-res fonts

Links