{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Police Quest IV: Open Season pq4 שבור

Support Level:

Game may not start or have severe issues rendering it unplayable.

Supported Platforms:

  • DOS

Unsupported Platforms:

  • Macintosh