{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Police Quest: SWAT pqswat לא נבחן

Support Level:

Game requires testing and may not be fully playable

Supported Platforms:

  • DOS

Unsupported Platforms:

  • Macintosh