{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Fatty Bear's Birthday Surprise fbear מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • 3DO
  • DOS
  • Macintosh
  • Windows

Links