{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Code-Name: Iceman iceman מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS

Additional Notes

  • Music in the Amiga version may have glitches

Links