{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
The Legend of Kyrandia: Book 3 - Malcolm's Revenge kyra3 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS
  • Macintosh

Links