תאימות 2.1.0
פרטי תאימות המשחק
טבלת תאימות משחקים
שם מלא של המשחק ScummVM ID רמת תמיכה
Hero's Quest: So You Want to Be a Hero qfg1 מעולה

Support Level

לא ידוע על בעיות עם המשחק.

Supported Platforms

  • Amiga
  • Atari ST
  • DOS
  • PC-98

Additional Notes

  • Music in the Amiga versions may have glitches

Links

Available At

The ScummVM project does not recommend any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.