{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Simon the Sorcerer simon1 מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • Acorn 32-bit
  • Amiga
  • DOS
  • Windows

Additional Notes

  • No music in Acorn disk version

Links