{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Bud Tucker in Double Trouble tucker מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS

Links