{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
Adventure Game Studio games ags טוב

Support Level:

Game may have minor issues that do not impact the experience. Games can be played all the way through.

Supported Platforms:

  • Android
  • iOS
  • Linux
  • Macintosh
  • Windows

Additional Notes: Only AGS games 2.5 and after are supported