{גרסה} תאימות
פרטי תאימות המשחק
תרשים תאימות למשחק
שם מלא של המשחק שם קצר למשחק רמת תמיכה
EcoQuest: The Search for Cetus ecoquest מעולה

Support Level

Game has no known issues.

Supported Platforms

  • DOS
  • Windows

Links